Wyróżnione

Dzień liczby Pi

Na świecie obchodzimy różne święta : Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Matki…

Ktoś wymyślił, że liczba Pi również powinna mieć święto, i stało się – 14 marca, w amerykańskiej notacji zapisywany jako 3.14, został Międzynarodowym Dniem Liczby Pi.

Liczbę Pi nazywamy Ludolfiną, a jej zapis dziesiętny jest nieskończony. Możemy coraz dokładniej i dokładniej ją obliczać, ale końca nie znajdziemy. Wykorzystują to ludzie na świecie, urządzając wyścigi, kto ustali jak najdłuższe przybliżenie liczby Pi. W listopadzie 2016 roku niejaki Peter Trueb uzyskał dokładność około 22,5 bilionów miejsc po przecinku posługując się programem y-cruncher. Program liczył 105 dni, a liczba na dysku zajęła 120 TB miejsca. Troszkę to nierealne, prawda? A jednak tak jest, i nie wiadomo, kto pobije rekord Petera, chociaż taki ktoś się zapewne znajdzie.

Do obliczenia liczby Pi stosowanych jest wiele wzorów. Dwie najpopularniejsze z nich to:

– Wzór François Viète

pi1

-Wzór Wallisa [John Wallis]

pi2

Zapis dziesiętny liczby Pi może być bardzo trudny do zapamiętania, bo choć z dwiema liczbami po przecinku nie ma problemu, to z dziesięcioma czy dwudziestoma ten problem już się pojawia, prawda? Również na to znaleziono sposób. Sposobem tym jest… wierszyk.  A konkretniej to taki utwór, w którym liczba liter kolejnego słowa to cyfra w rozwinięciu dziesiętnym liczby Pi. Takich wierszyków jest wiele, są nawet obcojęzyczne, ale najpopularniejszym polskim jest ten napisany przez Kazimierza Cwojdzińskiego:

Kuć i orać         3,14
w dzień zawzięcie 159
bo plonów niema bez trudu 26535
Złocisty szczęścia okręcie        897
Kołyszesz…      9
Kuć. 3
My nie czekajmy cudu.  2384
Robota    6
to potęga ludu.       264

Ten krótki wierszyk przedstawia aż 23 cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi, i jest to prosty acz skuteczny sposób ich zapamiętania.

Tak więc po krótce przedstawia się nam Ludolfina, przez którą zapewne niejeden studenciak dostawał ataku paniki.

  Pozsrawiam  M.G

 

Reklamy
Wyróżnione

Tales i jego twierdzenie

talTales urodził się w Milecie, stolicy starożytnej greckiej prowincji Jonia, nad morzem Egejskim. Jemu zawdzięczamy słynne powiedzenie: „Poznaj samego siebie!„.  Jest uważany za jednego z „siedmiu mędrców” starożytności. Był pierwszym, który ogłosił ogólne wyniki dotyczące obiektów matematycznych. Interesował się przede wszystkim figurami geometrycznymi: kołami prostymi i trójkątami. Dowiódł, że każdemu trójkątowi można przypisać okrąg: taki, który przechodzi przez trzy wierzchołki trójkąta i zaproponował ogólną zasadę konstrukcji.

Tales był założycielem jońskiej szkoły filozofów przyrody. Brał aktywny udział w życiu politycznym i gospodarczym swego miasta. Utrzymywał ożywione stosunki handlowe z Egiptem, Fenicją i Babilonią. To było powodem, iż do krajów tych odbywał częste podróże. I prawdopodobnie wtedy zapoznał się z osiągnięciami matematyki i astronomii Egiptu i Babilonii.

Gdy Tales wpatrywał się w niebo, by odkryć sekrety obrotów gwiazd, wpadł do dziury. Młoda służąca, która mu towarzyszyła powiedziała: „Nie widzisz tego, co masz pod nogami, a myślisz, że potrafisz zrozumieć, co się dzieje na niebie!” . Tales na owe czasy był wielkim astronomem, przewidział zaćmienie słońca na dzień 28 V 585 r. p.n.e. co przysporzyło mu sławy. Zmierzył również wysokość piramid za pomocą cienia, które one rzucały.

Najsłynniejsze jego twierdzenie jest znane jako twierdzenie Talesa i dotyczy proporcjonalności odcinków, a brzmi ono tak : jeżeli ramiona kąta przetniemy prostymi równoległymi to odcinki odłożone na jednym z ramion kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków odłożonych przez te proste na drugim ramieniu.

tal2

 

tal3

Wyróżnione

,,Cogito ergo sum ’’ – Kartezjusz

René Descartes ( Kartezjusz) – wybitny filozof i matematyk.

k1

Urodził się w 1596 r. w La Haye. W swych poglądach głosił racjonalizm i sceptycyzm metodyczny. Był twórcą słynnego powiedzenia ,,Cogito ergo sum’’ – ,,Myślę, więc jestem’’.
Zdanie to pierwotnie zostało sformułowane w języku francuskim, w dziele ,, Rozprawy o metodzie ’’.  Fakt myślenia jest niepodważalny, a w konsekwencji pewne jest istnienie podmiotu myślącego. Na tym fakcie Kartezjusz opiera możliwość istnienia wiedzy pewnej. Chociaż możemy nie mieć pewności co do tego, kim jesteśmy i jaki jest świat, to z faktu, że myślimy, wynika, że jest ktoś kto myśli. Z tego powodu „myślę, więc jestem” jest twierdzeniem niepodważalnym, podstawową i prostą ideą z której wywodzą się kolejne.

k2

 

W dziedzinie matematyki Kartezjusz  przyczynił się do powstania geometrii  analitycznej, a badaniami własności geometrycznych krzywych metodami algebraicznymi do powstania rachunku różniczkowego i całkowego, a następnie geometrii różniczkowej. Kartezjusz po raz pierwszy wprowadził termin funkcja.  Zapoczątkował też badania wielu problemów teorii równań algebraicznych. Sformułował tzw. twierdzenie Bézouta (polska nazwa twierdzenia pochodzi od nazwiska francuskiego matematyka Etienne’a Bézouta choć twierdzenie o podzielności wielomianu przez dwumian nie zostało przez niego sformułowane ani udowodnione).

k3

Wyróżnione

Co wyniknęło z gry w kości?

k2Gra w kości była znana już w starożytności. Zanim wynaleziono dzisiejsze sześcienne kości używano np. drobnych kości zwierzęcych (astragalusów).Po rzucie upadały na jeden z czterech asymetrycznych boków.Rzucano czterema kośćmi jednocześnie a każdemu bokowi odpowiadała ustalona liczba punktów. W starożytnym Rzymie gry były ulubioną formą rozrywki, a gra w kości cieszyła się szczególną popularnością. Czytaj dalej „Co wyniknęło z gry w kości?”

Wyróżnione

Hotel Kosmos

Wyobraź sobie, że istnieje taki hotel, który ma nieskończenie wiele pomieszczeń. Może on pomieścić wszystkich podróżujących w Kosmosie. Zaciekawiony wyruszasz w podróż swego życia, lecz kiedy tam docierasz, to wszystkie miejsca są już zajęte. Na szczęście pomaga Ci pomysłowy dyrektor hotelu „Kosmos” – po chwili namysłu zwrócił się do recepcjonisty i powiedział: Czytaj dalej „Hotel Kosmos”

Wyróżnione

Banach raz jeszcze

O tym genialnym matematyku (którego życiorys po krótce został już opisany) wspominaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów (nie pamiętasz – poszukaj na blogu 😊).

Stefan Banach stworzył twierdzenia, które są dość niezrozumiałe, nawet dla uczniów szkół wyższych, a sformułowanie tych twierdzeń wymaga znajomości pojęć znacznie wykraczających poza program szkoły. Czytaj dalej „Banach raz jeszcze”

Wyróżnione

Genialni Matematycy – Carl Friedrich Gauss, czyli „Książę matematyków”

Carl Friedrich Gauss urodził się w 1777 roku w Brunszwiku (Niemcy) w ubogiej rodzinie. Jego ojciec pracował jako pomocnik murarski. Od dzieciństwa Gauss przejawiał szczególne uzdolnienia, zwłaszcza do matematyki. Sam nauczył się liczyć i osiągał spektakularne sukcesy w nauce. Wzbudził tym zainteresowanie księcia Brunszwiku, Karola Wilhelma, który postanowił sfinansować jego edukację.  Czytaj dalej „Genialni Matematycy – Carl Friedrich Gauss, czyli „Książę matematyków””