O Projekcie mPotęga

Od 1 września do 31 grudnia 2017 r. realizowany jest w naszej szkole projekt grantowy mBanku „Matematyczne rewolucje”.  Projekt ten, popularyzuje matematykę i pokazuje, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Finansowanie wszystkich działań projektowych odbywa się ze środków programu mPotęga.

Uczestnicząc w projekcie uczniowie

 • rozwiną swoje matematyczne umiejętności
 • wyrównają zaległości z tego przedmiotu
 • wezmą udział w atrakcyjnych konkursach z nagrodami
 • zobaczą zastosowanie matematyki w praktyce

 

Podstawowe cele projektu to:

 1. Pokazanie praktycznego zastosowania (przydatności) matematyki w życiu codziennym i zawodowym oraz rozwój umiejętności matematycznych przez stosowanie atrakcyjnych form pracy
 2. Wyrównanie szans uczniów posiadających zaległości z wcześniejszych etapów kształcenia, z trudnościami w nauce matematyki oraz rozbudzenie ciekawości
  i aktywności matematycznej młodzieży uzdolnionej matematycznie
 3. Wypracowanie atrakcyjnych form i narzędzi pracy na lekcjach matematyki
  z wykorzystaniem metody Blended learningu

Podstawowe działania projektowe:

 1. Wielopłaszczyznowa pomoc kierowana do uczniów z trudnościami w przyswajaniu umiejętności matematycznych: zajęcia wyrównawcze, e- pogotowie matematyczne, konkurs „Systematyczność popłaca”, guizy i gry matematyczne. Rozwijanie kompetencji matematycznych wśród uczniów zainteresowanych matematyką: poprzez lekcje uniwersyteckie, blog matematyczny „Matematykomania” – prezentujący ciekawostki matematyczne, przykłady nietypowych zadań i sposobów ich rozwiązywania. Konkurs na tworzenie najciekawszych gier, quizów i zadań matematycznych
 2. Wypracowanie takich metod i narzędzi pracy, które ułatwią i uatrakcyjnią proces dydaktyczny a jednocześnie dzięki metodzie B- elearningu ograniczą konieczność uczestniczenia uczniów w dodatkowych zajęciach stacjonarnych i pozwolą na niewymuszoną organizację czasu pracy. Metody te zostaną udostępnione w formie elektronicznego poradnika, do pracy z uczniami w kolejnych latach
 3. Prowadzone aktywizującymi metodami modułowe warsztaty matematyczne kierowane do uczniów kl. III  gimnazjum, pokazujące przydatność matematyki w życiu codziennym (np. do planowania budżetu, korzystania z kredytów i innych produktów bankowych, rozliczanie podatków) i pracy w różnych zawodach (np. ekonomista, handlowiec, informatyk, bankowiec, finansista, budowlaniec). Warsztaty   zakończą sie konkursami w postaci „Toru przeszkód matematycznych” i „Piramidy „wtajemniczenia” matematycznego”.
Reklamy